Thức ăn nhanh và dễ dàng, được thưởng thức rượu khai vị tốt, dự đoán bữa tối với bạn bè. Bạn có thể chuẩn bị  bánh puff như mô tả trong các chế phẩm cơ bản. Nếu không, bạn có thể sử dụng bánh kẹo đã sẵn sàng, như tôi đã