Yummy và tinh tế, ngày hôm qua không biết những gì để nấu cho bữa ăn tối, nó xảy ra với tôi rằng mẹ tôi đã chuẩn bị một bánh flan rau bina rất tốt, không có rau bina và kem tôi đã sử dụng đậu xanh và sữa