Những quả ô liu dày dặn nhắc nhở tôi về thời thơ ấu của tôi. Bà của tôi để giữ chúng, đặt chúng trong túi bông, được làm cho việc sử dụng này và sau đó để chúng trên thermosifon để làm cho khô. Sau đó họ được phục vụ