Các pico de gallo, không bao giờ bỏ lỡ trên các bảng Mexico. Đây là một loại nước sốt đi kèm với nhiều món ăn Mexico, như là một món ăn ngon hoặc nếm thử trong khi nếm bia. Tên của nó được cho là xuất phát từ màu