Bạn có thể nấu với rau mùa hè bao nhiêu. Những con cá ngừ này rất ngon và tươi. Họ cho chúng tôi màu sắc tuyệt vời và vui mừng bàn. Nấu không được nấu, thành phần duy nhất được nấu trong công thức này là hạt tiêu. Thành phần cho