Bằng cách duyệt qua các blog khác nhau, tôi đã tìm thấy món salad này mà tôi đã thay đổi và thử ngay lập tức, bởi vì tôi thích ý kiến ​​về cà rốt, mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến như là thành phần chính. Tươi và ngon, u công