Bạn bè về nhà đột ngột … với một chút tưởng tượng mọi thứ đã được giải quyết. Những món salad này, nhanh chóng chuẩn bị, đã được giải quyết nhiều buổi tối và trong khi khách ở với rượu khai vị, một món ăn mì ống ngon được