Các tartlets là hoàn hảo cho bất kỳ loại rượu khai vị hoặc món khai vị. Những loại bột mì ống tuyệt vời này, bàn chải, bắt đầu vv là lý tưởng để được làm đầy với bất kỳ loại ngọt, ngọt hoặc mặn. Thành phần khoảng 8 tartlets với đường