Tôi biết đó là một món ăn mùa hè, nhưng nó rất ngon mà nó phù hợp cho mỗi ngày, mặc dù nó là lạnh. Nó là một món ăn dietitian nếu bạn đặt một số pho mát parmesan và sau đó nó là nhanh chóng và thiết thực