Trong dịp lễ Giáng Sinh, bạn ăn nhiều và luôn luôn có nhiều thứ tốt đẹp, sẵn sàng thay đổi và đưa trở lại bàn một cách khác nhau. Những mẩu nhỏ này, dễ dàng và nhanh chóng, cho phép chúng ta ăn socola với cotechin một cách mới và nguyên