Những người tồi tàn này thường tập trung vào bữa tối, chỉ để phục vụ họ một chút phong phú và phù hợp với một phác thảo tốt. Đáng yêu để trình bày cũng lý tưởng như một người khởi đầu. Thành phần cho 4 người: 600 gr của zucchini